Nasza fundacja specjalizuje się w pracy z dziećmi oraz osobami w spektrum autyzmu, wykorzystując metody poparte wynikami naukowymi, co gwarantuje rzetelną diagnozę i terapię.

 

Do diagnozy wykorzystujemy narzędzie diagnostyczne ADOS-2, które jest narzędziem klinicznym o wysokiej standaryzacji. ADOS – 2 to specjalnie przygotowany protokół obserwacji, określany jako “złoty standard” w diagnozie zaburzeń ze spektrum autyzmu. ADOS – 2 (Autism Diagnosis Observation Schedule) jest testem i obejmuje szereg wspólnych aktywności oraz specjalnie przygotowaną rozmowę/wywiad. Całość badania przebiega w atmosferze zabawy dzięki czemu badanie jest przyjazne dla dziecka, co zapewnia mu poczucie bezpieczeństwa.

 

Badanie rozpoczyna się od wstępnej rozmowy w czasie której omawiamy jego przebieg. Właściwa część badania trwa od 40 do 60 minut. Po badaniu prowadzona jest analiza zebranych informacji oraz opracowany zostaje raport badania, który zostaje omówiony oraz wydany w czasie kolejnego spotkania.

 

ADI–R to wystandaryzowany wywiad kliniczny przeznaczony do diagnozowania dzieci (od 24 miesiąca wieku umysłowego) oraz dorosłych, składający się z 93 pozycji. Wywiad przeprowadzany jest z rodzicem, opiekunem lub nauczycielem osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Trwa od półtorej do trzech godzin.

 

Pełen koszt diagnozy ADOS 2 - 800 zł

Pełny koszt diagnozy ADIR - 500 zł

 

Diagnoza przy użyciu obu narzędzi - 1100 zł

 

Dzięki wsparciu OPTOPOL POLSKA fundacja prowadzi bezpłatne badania przesiewowe ADOS-2 dla dzieci z gminy Zawiercie, w wieku 2-5 lat.

+ 48 791 745 350

+48 791 745 350

fundacjaauxilio@gmail.com

Diagnoza zaburzeń w spektrum autyzmu od 12-go miesiąca życia do wieku dorosłego

ADOS-2 oraz ADI-R