+48 791 745 350

fundacjaauxilio@gmail.com

+ 48 791 745 350

dla takiej liczby osób byliśmy wsparciem

260

tyle godzin terapii, szkoleń
i zajęć grupowych dla dzieci za nami :)

650

Fundacja działa od 2014 roku i prowadzi działania między innymi w zakresie działalności na rzecz wieloprofilowego rozwoju dzieci i młodzieży , także z niepełnosprawnościami oraz ich integracji z ogółem społeczeństwa, działania terapeutyczne i wszechstronnego propagowania informacji, metod, technik i form w zakresie działalności terapeutycznej. Bliska jest nam również działalność na rzecz badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych, działania związane z ochroną praw dziecka, a także działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Fundacja w liczbach 

Nasze cele

Do naszych głównych celów należy propagowanie wiedzy na temat metod wychowawczych w pracy z dziećmi. Budowanie świadomości wychowawczej rodziców, nauczycieli, wychowawców i zmienianie przyjętych stereotypów kulturowych w obrębie opieki i wychowania. Staramy się również wpływać na standardy edukacji poprzez prowadzenie własnej placówki oświatowej. Nasze działania mają również na celu readaptacje społeczną osób wykluczonych społecznie w szerokim rozumieniu tego słowa. 

Obszary naszych działań terapeutycznych

Zaburzenia lękowe

fobie społeczne, fobie proste i napady paniki, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, ASD/PTSD, zaburzenia somatyzacyjne. 

Zaburzenia nastroju

zaburzenia depresyjne

Zaburzenia odżywiania

anoreksja, bulimia

Nadpobudliwość
psychoruchowa
z zaburzeniami
koncentracji uwagi

Zaburzenia zachowania i zaburzenia opozycyjno-buntownicze

Autyzm i Zespół Aspergera

Terapia par

 

Mutyzm

Dodaj opis swojej usługi. Kliknij ten element dwukrotnie, aby edytować tekst. 

Coaching

rozwój osobisty,

efektywna praca zespołów

Edukacja

1

Żłobek i Przedszkole

Budujemy nowe standardy edukacji posługując się wiedzą z zakresu terapii dzieci i młodzieży w codziennych działaniach edukacyjnych

2

Zajęcia dodatkowe

Prezes Zarządu Fundacji - Rafał Peszek

Terapeuta Poznawczo-Behawioralny Dolnośląskiego Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej we Wrocławiu oraz Stosowanej Analizy Zachowania Polskiego Towarzystwa Terapii Behawioralnej w Krakowie.
Od 12 lat zajmuje się modyfikacją zachowań trudnych pod postacią zaburzeń zachowania, zaburzeniami lękowymi. Jak również pracą z osobami ze spektrum autyzmu oraz ich rodzinami. Współpracuję z instytucjami państwowymi oraz organizacjami trzeciego sektora, wspomagając swoją wiedzą i doświadczeniem rodziców, dzieci, nauczycieli i kadrę zarządzającą. 
Twórca i dyrektor niepublicznego przedszkola Ene Due Rabe
w Zawierciu.

Prowadzimy liczne zajęcia dodatkowe rozwijające umiejętności społeczne, kształtujące i rozwijające zainteresowania oraz wyrównujące wiedzę i umiejętności szkolne.

4

Szkolenia

Prowadzimy szkolenia rad pedagogicznych i nauczycieli wspomagających, z zakresu pracy z zachowaniami trudnymi, procesów grupowych, systemów motywacyjnych i wiele innych

3

Zajęcia specjalistyczne

Prowadzimy zajęcia indywidualne Logopedyczne, Terapii SI, Biofeedback

Kontakt

Władze fundacji

Imię i nazwisko

Twój e-mail:

Treść wiadomości:

Informacja o RODO

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

WYŚLIJ
WYŚLIJ
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Kontakt

Fundacja auxilio

ul. 11 listopada 6c

42-400 Zawiercie